Druk cyfrowy

 

Druk cyfrowy

Zmiany w technologii druku pociągają za sobą rozwój podłoży do zadrukowania. Tak było w czasie rozwoju technologii offsetowej, tak jest i teraz, w dobie gwałtownego rozkwitu druku cyfrowego. Technologia druku cyfrowego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rozwija się w różnych kierunkach. Dominującą jej odmianą jest elektrofotografia z użyciem suchego tonera. Technologia ta stawia przed stosowanymi w niej podłożami specyficzne wymagania. Wymogi te wynikają z kolejnych etapów procesu druku cyfrowego.